یو پی اس

یو پی اس یا Uninterruptible Power Supply تحت عنوان منبع تغذیه الکترونیکی بدون وقفه یا UPS شناخته می شود. کاربرد این وسیله تولید و تامین بدون توقف میزان نیاز توان بار مصرفی می باشد. این وسیله با برقراری اتصال برق شهر و دستگاه مورد استفاده، منجر به تثبیت و تنظیم برق شبکه و جلوگیری از ایجاد نویز و اختلالات در تجهیزات حساس و همچنین تامین برق مورد نیاز آن تجهیزات در مواقع اضطراری می شود.

انواع یو پی اس

از نظر کاربرد، انواع یو پی اس به سه دسته یوپی اس خانگی، یو پی اس اداری و یو پی اس صنعتی و دیتاسنتر دسته بندی می شود.

نیاز به یو پی اس

برق شهری معمولا دارای مشکلات متعددی بوده و دارای اطمینان پذیری 100 درصد نمی باشد بنابراین می بایست در تجهیزات حساس برقی از دستگاهی استفاده کنیم تا اطمینان پذیری را به 100 برساند. پیشنهاد اکثر متخصصان یو پی اس می باشد. یو پی اس ها دارای توان چند صد ولت آمپر تا چند میلیون ولت آمپر می باشند که انتخاب آن کاملا به تجهیزاتی وابسته است که برای محافظت از آن ها می خواهیم از یو پی اس استفاده کنیم.

یو پی اس مورد استفاده اگر به درستی انتخاب شده باشد می بایست از تجهیزات متصل در برابر تغییرات ولتاژ خروجی، برگشت ولتاژ و یا دو فاز شدن برق ورودی، اتصال معکوس باتری، اتصال کوتاه خروجی و باتری و شارژر، رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق، افزایش دمای دستگاه و همین طور نویز های برق شهری به خوبی مراقبت کند.

یو پی اس - 4.6 out of 5 based on 39 vote
یو پی اس 3000B (0.6 - 2 KVA)

یو پی اس 3000B
(0.6-2kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس 3150L (0.6 - 2 KVA)

یو پی اس 3150L
(0.6-2kVA)

مورد استفاده در :
کامپیوترهای شخصی، شبکه های کوچک، درب های اتوماتیک، دوربین های مدار بسته

دریافت کاتالوگ
یو پی اس GT 750 (7.5 KVA)

یو پی اس GT 750
(7.5kVA)

مورد استفاده در:
دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس Behin 5100 (1-5KVA)

یو پی اس Behin 5100
(1-5kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس بهین - MARS II

یو پی اس بهین - MARS II

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، شبکه های کوچک، شبکه های بزرگ، بانک ها، دستگاه های ATM، تجهیزات ایمنی و امنیتی، سرورها و مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس WINNER:6-10KVA

یو پی اس WINNER
(6-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، سرورها، مراکز داده، مصارف صنعتی، بانک ها، دستگاه های ATM، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس galleon

یو پی اس GALLEON

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، سرورها،مراکز داده، مصارف صنعتی، تجهیزات ایمنی و امنیتی


دریافت کاتالوگ
یو پی اس GT 120 N (1-10 KVA)

یو پی اس GT 120 N
(1-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، شبکه های کوچک، شبکه های بزرگ، بانک ها، دستگاه های ATM، تجهیزات ایمنی و امنیتی، سرورها

دریافت کاتالوگ
یو پی اس AP160N

یو پی اس AP160N

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، شبکه های بزرگ، سرورها، تجهیزات فروشگاهی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس Behin 910 T (1-10 KVA)

یو پی اس Behin 910 T
(1-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس بهین - Esis (1-10 KVA)

یو پی اس Behin ESIS
(1-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس Behin 930RM (1-10 KVA)

یو پی اس Behin 930RM
(1-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس بهین UC series 10-20kVA

یو پی اس بهین UC series
(10-20kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، سرورها، دستگاه های پزشکی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس S200 کمپانی TESCOM

یو پی اس S200
کمپانی TESCOM

مورد استفاده در:
شبکه های کوچک، تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، بانک ها، سرورها، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس MUST400

یو پی اس MUST400

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، بانک ها، سرورها، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس SIRIUS کمپانی GTEC

یو پی اس SIRIUS
کمپانی GTEC

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، تجهیزات مخابراتی، مراکز داده، تجهیزات بیمارستانی، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس 9155 کمپانی EATON POWERWARE

یو پی اس 9155 کمپانی EATON POWERWARE

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دستگاه های پزشکی و بیمارستانی، مصارف صنعتی، فروشگاه ها ، سیستم های امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس LIBRA کمپانی GTEC

یو پی اس LIBRA
کمپانی GTEC

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری،مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس S300 (10-80KVA) کمپانی TESCOM

یو پی اس S300
(10-80kVA)

مورد استفاده در:
شبکه ها، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس S300 کمپانی TESCOM

یو پی اس S300
کمپانی TESCOM

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس BS-960-E11 (1-15 kVA)

یو پی اس BS-960-E11
(1-15kVA)

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس BS-960-E31 (10-50kVA)

یو پی اس BS-960-E31
(10-50kVA)

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری،مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس BS-960-E33 (10-400 kVA)

یو پی اس BS-960-E33
(10-400kVA)

مورد استفاده در:
شبکه ها، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس GE

یو پی اس GE

مورد استفاده در:
در تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، بانک ها، سرورها و تجهیزات ایمنی . امنیتی حساس

دریافت کاتالوگ
یو پی اس SOCOMEC

یو پی اس SOCOMEC

مورد استفاده در:
در تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، بانک ها، سرورها و تجهیزات ایمنی . امنیتی حساس

دریافت کاتالوگ

دانستنی های یو پی اس

درباره ما

شرکت بهین صنعت با اتکا بر دانش پرسنلی کار آزموده و مجرب ، با هدف مشاوره، طراحی، تولید، تجهیز و پشتیبانی انواع منبع تغذیه و سیستم های تغذیه برق بخصوص سیستم های برق بدون وقفه جهت تجهیزات حساس و با توجه به مشکلات موجود در زمینه تولید ، انتقال ، توزیع و نحوه مصرف برق ، پایه ریزی و تاسیس گردید.

گستره فعالیتهای این شرکت در زمینه های فناوری اطلاعات، تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی ، خودروسازی، فرودگاهها و.... بوده که توانسته است موفقیت های چشمگیری را نیز کسب نماید.

شرکت بهین صنعت با پشتوانه علمی کارشناسان مجرب ، آمادگی کامل خود را در جهت همکاری در زمینه های ذیل اعلام می دارد:

  • مشاوره در زمینه انتخاب سیستمهای برق و یو پی اس
  • ارائه انواع منبع تغذیه و سیستمهای برق بدون وقفه (یو پی اس)
  • ارائه خدمات فنی، تعمیر، سرویس و نگهداری پروژه های یو پی اس و برق
  • ارائه دوره های آموزش تخصصی یوپی اس
  • ارائه انواع استابلایزر، انواع باتری سرب اسیدی، انواع باتری های نیکل کادمیم، انواع سیستم های شارژر، رکتیفایرهای سویچ مد مخابراتی، سیستم های تامین انرژی خورشیدی و موتور برق گاز سوز
  • مشاوره ، طراحی و تامین تابلوهای برق (توزیع ،  فرمان و کنترل)
  • مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظت زمین
  • دارای مدرک طی دوره سرویس و نگهداری یو پی اس های: APC , G-TEC , Riello , PowerWare , Best Power , Newave

ادامه مطلب

تماس با ما

برای مشاوره در ارتباط با خرید یو پی اس و باتری و تأمین برق اضطراری دستگاه و یا محل مورد نظر خود و همچنین اطلاع از قیمت یو پی اس و کارایی انواع سیستم های تامین انرژی بدون وقفه با متخصصین بهین صنعت تماس بگیرید.

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان جانبازان شرقی، پلاک 19, طبقه ۲

2005 44 77 - 021 - 2 74 75 779 - 021

 

دفتر اصفهان: کاشان - خیابان زیارتی - پایین تر از چهارراه تربیت

031-55470990 - 031-55470900

 

تلفن همراه:

09123064586 - 09135445006 - 09199015006 - 09195445002

 

دفتر سمنان: شاهرود - بلوار دانشجو

09124732658