یو پی اس اداری مانند سایر یو پی اس ها دارای یکسوکننده و ترانس کاهنده ورودی می باشند. خروجی یو پی اس اداری به صورت کامل سینوسی بوده و دارای کنترل میکروپرسسوری بسیار هوشمند هستند و استفاده از یو پی اس های اداری در مراکز اداری و تجهیزات مخابراتی، بانک ها، شبکه های بزرگ، تجهیزات بیمارستانی و دیتاسنترها منجر به محافظت از دستگاه ها و تامین برق بدون وقفه برای این مراکز خواهد شد.